การควบคุมคุณภาพ
 
 
 
 
 
 
Have a question?
e-mail to us anytime
santhai6@hotmail.com
or call us:
+66 (0)34 466471-3
skype:gz12free

การควบคุมคุณภาพ
 

ในการรับประกันคุณภาพในปัจจุบันนี้เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ในส่วนที่เป็นคุณภาพการผลิตคือส่วนหนึ่งของสมการเท่านั้น การมีระบุคุณภาพเข้ามาแทน ซึ่งเป็นการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ว่าท่านผลิตที่จำเป็นระดับ Dowsing (AT DOWSING) ซึ่งเราผูกพันอยู่กับผลิตภัณฑ์คุณภาพและระบบคุณภาพ เราตรวจสอบความก้าวหน้าของเราอย่างต่อเนื่อง โดยทำการตรวจสอบสินค้าของเราก่อนทุกส่วนที่เราผลิต เราทำการสุ่มตัวอย่างทุกส่วน วัดส่วนต่างๆ และทำแผนผังข้อมูล สิ่งนี้บอกให้เรารู้ว่าส่วนประกอบนั้นถูกต้องตามข้อกำหนดหรือไม่ ถ้าเราพบว่าการผลิตไม่ปฏิบัติตามหลักวิชาการ เราจะแยกปัญหาออกจากกันและเราจะแก้ไขปัญหานั้นโดยทันที นี้หมายความว่าบางครั้งเราจะหยุดการผลิตจนกระทั่งเราหาทางแก้ปัญหาได้ การอุทิศให้กับคุณภาพนี้คือ บางสิ่งบางอย่าง ซึ่งท่านในฐานะลูกค้าเป็นผู้ได้รับคุณภาพ ที่ Dowsing นี้คือข้อผูกมัดที่เรามีต่อเรื่องคุณภาพที่ท่านสามารถคาดหวังได้